Pelanggan Yang Dihargai, Cadangan Anda Adalah Sangat Dihargai Sebagai usaha untuk penambahbaikan berterusan kami,cadangan anda adalah sangat diperlukan dalam kajiselidik ini. Cadangan-cadangan anda akan membantu kami untuk mengenalpasti bahagian-bahagian yang perlu ditambahbaik lagi.

Dear Valued Customer, your suggestions are greatly appreciated. As every additional business for our quality, your suggestions are very important in these surveys. The recommendations will help us to identify the parts that need to be improved further.