Kami menerima bayaran secara tunai atau cek dalam Ringgit Malaysia.
Semak hendaklah dibayar kepada Pusat Latihan Pandu Cemerlang Sdn Bhd. (Tidak dibenarkan untuk bayaran akhir).
Kami menerima pembayaran yuran kursus secara ansuran. Walau bagaimanapun, kursus yang berlainan dengan terma pembayaran yang berbeza.
Pendaftaran / Tempahan / Bayaran yang dibuat untuk sebarang perkhidmatan tidak boleh dipindah milik.